Info om personuppgifter

GDPR
Information i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och from den 25e maj 2018 enligt Dataskyddsförordningen (2016/679).
Personuppgifter som lämnas till hyresvärden kommer att registreras i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka hyresvärden samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av hyresvärden, vilken också tar emot begäran om rättelse eller borttagande av personuppgift.