Trivsamma lokaler för olika faser

Företagslokaler är den del av Pronordic som sysslar med långsiktig förvaltning av kommersiella fastigheter. Vi erbjuder trygga och trivsamma lokaler i attraktiva lägen.
Våra orter sträcker sig från Sundsvall i norr till Karlskrona i söder. Med långsiktighet och engagemang som ledstjärnor sätter vi våra hyresgäster i fokus.

Vårt mål är att vara en långsiktigt och engagerad hyresvärd som sätter våra hyresgäster i fokus. Vi erbjuder trygga lokaler i attraktiva lägen till konkurrenskraftiga villkor. 

Vi satsar långsiktigt på att minska energiförbrukning och framtida miljöbelastningar som en integrerad del av den löpande verksamheten.

Våra hyresgäster är allt från små enmansföretag till stora etablerade företag inom olika branscher. Utifrån kundernas behov och önskemål erbjuder vi lokaler som passar för företagandets alla olika faser.

Vi ser oss själva som en samhällsutvecklare och ett expansivt fastighetsbolag som är under utveckling.

  • Vår kärnverksamhet är långsiktig förvaltning av kommersiella fastigheter
  • Med lång erfarenhet av ägande, utveckling och förvaltning inom fastighetsbranschen så är vårt       mål att vårda våra kunder och fastigheter och växa tillsammans
  • Vår vision är att erbjuda trygga, hållbara och attraktiva lokaler till konkurrenskraftiga villkor

Företagslokaler ingår i Pronordickoncernen och är den del inom koncernen som ansvarar för kundvård, förvaltning och utveckling av koncernens fastigheter. Vi som arbetar i bolaget har alla lång erfarenhet och stor kunskap inom fastighetsbranschen. Idag förvaltar vi ca 188 000 kvm lokaler och 3 800 000 kvm mark. Eftersom vi är ett expansivt företag letar vi alltid efter nya fastigheter.