Företagslokaler – en del av Pronordic.

Ett fastighetsbolag i ständig utveckling

Vi erbjuder gedigna och bra kontrakt för olika faser

Vår kärnverksamhet är långsiktig fastighetsförvaltning av väl belägna och gedigna fastigheter i Uppland och Gästrikland. Vår förvaltning kan erbjuda lokaler för ett tryggt och trivsamt företagande i olika faser.

Vårt mål är att vårda våra kunder och byggnader genom lång erfarenhet av ägande och förvaltning samt långsiktig expansion, utveckling och förnyelse. Vår vision är att kunna erbjuda trygga, miljövänliga och bra lokaler till skäliga hyror. Vi satsar långsiktigt på att minska energiförbrukning och framtida miljöbelastningar, som en integrerad del av den löpande verksamheten. Det vi har att erbjuda är - attraktivt belägna lokaler.
 

Vi är samhällsutvecklare

Företagslokaler är ett familjeägt fastighetsbolag i ständig utveckling. Vi själva betraktar oss som samhällsutvecklare där vi ser till helhetsbilden och agerar långsiktigt och vi sätter hyresgästerna i centrum.

Vi vill skapa ett trivsamt företagande som är hållbart över tid och bygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi drivs inte av någon kvartalsekonomi och är mycket långsiktiga i det vi gör. Rätt lägen och materialval, renoverade och energieffektiva byggnader styr oss – tillsammans med den ständiga kundkontakten. Det är anledningen till att vi skiljer oss från liknande aktörer på marknaden. Vi kan agera och agerar på ett annat sätt än brukligt och det brukar uppskattas av våra hyresgäster och blir även bra för oss i slutändan.

Företagslokaler i korthet

1BOLAGSSTYRNING
Företagslokaler är en del av Pronordic AB, www.pronordic.se.
2AFFÄRSIDÈ
Företagslokaler bidrar långsiktigt till att stärka orter i Gästrikland och Uppland och dess utveckling genom att erbjuda gedigna hyreskontrakt med skäliga hyror till företag i olika faser. Vi äger och förvaltar bra fastigheter med en hög kompetens.
3SAMHÄLLSNYTTA
Företagslokaler är ett privatägt bolag som bidrar till ökad samhällsnytta. Företaget arbetar för att fler ska få en trygg och trivsam miljö genom att erbjuda prisvärda lokaler.
4KÄRNVÄRDEN
Våra kärnvärden är trygghet, trivsel och dialog.
5MÅL
Vårt mål är att vårda våra kunder och lokaler/byggnaderna de hyr genom lång erfarenhet av ägande och förvaltning samt långsiktig expansion, utveckling och förnyelse.
6VISION
Vår vision är att kunna erbjuda ett tryggt, miljövänligt och bra kontrakt med skäliga hyror.
7MILJÖ
Företagslokaler satsar långsiktigt på att minska energiförbrukning och framtida miljöbelastningar, som en integrerad del av den löpande verksamheten.