Verksamhetslokal – Centralt i Östhammar

Verksamhetslokal - Centralt i Östhammar

Verksamhetslokal som passar alla typer av vermsamheter centralt i Östhammar, Närhet till Busshållplats, Livsmedel, Restauranger. Lokalen är anpassningsbar efter behov, finns även möjlighet att hyra flera lokaler inom samma fastighet. För mer info kontakta: Info@foretagslokaler.se Välkommen som hyresgäst!

FÖRETAGLOKALER:

Företagslokaler är ett fastighetsbolag som är verksamma inom fastighetsutveckling och förvaltning. Verksamhetsområdet sträcker sig från Sundsvall i norr till Karlskrona i söder. Företagslokalers främsta uppgift är att förvalta och förädla fastigheterna och tillsammans skapa en god och framgångsrik relation med sina hyresgäster över tid. Välkommen som hyresgäst!

KONTAKTPERSON:

Sebastian RingqvistE-post sebastian@pronordic.se