Stor Anpassningsbar Lokal

Stor Anpassningsbar Lokal

Stor anpassningsbar lokal om 720kvm, skulle förslagsvis kunna användas som företagsboende eller någon typ av vård verksamhet alternativt kontor. Lokalen är belägen i Vågbro ca 3km norr om Söderhamn, Närhet till livsmedelsbutik, Busshållplats samt 3km från E4an.

FÖRETAGLOKALER:

Företagslokaler är ett fastighetsbolag som är verksamma inom fastighetsutveckling och förvaltning. Verksamhetsområdet sträcker sig från Sundsvall i norr till Karlskrona i söder. Företagslokalers främsta uppgift är att förvalta och förädla fastigheterna och tillsammans skapa en god och framgångsrik relation med sina hyresgäster över tid. Välkommen som hyresgäst!

KONTAKTPERSON:

Kalle LarsgårdenE-post kalle@foretagslokaler.nu